Astrologie, magie a moderní psychoterapie

25.01.2011 19:06

Astrologie, magie a moderní psychoterapie

Psáno pro noviny MINERVA 2010

Máte problémy v lásce, v práci či finanční oblasti, ale kvůli svému esoterickému naladění máte obavy navštívit psychologa? Pak jsou vaše obavy logické – při zmínce o auře, minulých životech či karmě byste se opravdu nemuseli setkat s pochopením. Co ale dělat, aby narůstající negativní emoce nepřerostly v deprese či zdravotní problémy? Řešením jsou moderní psychoterapeutické směry otevřené dávné moudrosti lidstva.

Jedním z takových směrů je transpersonální psychologie, celosvětově uznávaný směr, který běžně využívá poznatky šamanismu, astrologie a východních duchovních systémů a zabývá se jevy typu reinkarnace a stavů rozšířeného vědomí atd. V nejnovějších psychoterapeutických metodách se objevuje i symbolika tarotu, je uznáván silný vliv magického působení, sugesce, hypnózy, placebo efektu, při němž spojení rituálu, autority terapeuta a víry aktivizují přirozené samoléčící mechanismy v lidském organismu.

Zpět k dávné moudrosti

Spojování moderní vědy a tisíce let starých praktik může působit překvapivě, ale je třeba si uvědomit, že se pouze vracíme zpátky, k původnímu pojetí pomoci člověka člověku. Lidé byli po celou dobu svého vývoje provázeni vztahem k posvátnu a tajemnu. Starověcí kněží, alchymisté a lékaři byli všestranně vzdělaní a mohli tak postihnout život ve větší šíři než dnešní specialisté.

Sociologové sice předpokládali, že se vzrůstajícím pokrokem a poznáním se bude společnost stále více „odčarovávat“, nejnovější průzkumy ale ukazují, že ve vyspělých zemích přetrvává překvapivě vysoká víra v náboženské i okultní prvky. Moderní lidé jsou konfrontováni s existencí různých pojetí světa, nevědí, na co se mohou spolehnout, čemu mají věřit a moderní věda jim neumí dát odpovědi.

Pokorný průvodce záhadami života

Jak ale odlišit tu pravou, moderní psychoterapeutickou metodu? Poznávacím znamením by měl být především nedirektivní přístup. Ukazuje se totiž, že nejlepším odborníkem na vlastní život je každý sám sobě. Moderní psychoterapeut či astrolog již není vševědoucí expert, ale pokorný průvodce a pomocník. Ostatně i původní řecké slovo terapie (therapeia) znamená službu, provázení a péči, nikoli léčení. Každý člověk je navíc unikátní, neopakovatelnou osobností, a proto je velmi užitečný tzv. eklekticko integrativní model. Kombinuje totiž řadu různých metod ve snaze „ušít“ speciální terapii přímo „na míru“ klientovi.

Kromě metod výše zmíněné transpersonální psychologie se využívá i integrální psychoterapie, která vychází z integrální teorie amerického filosofa Kena Wilbera. Snaží se o holistický pohled na člověka, život a svět, spojuje v sobě moderní psychoterapii, filosofii a tradiční poznávací nauky dávné moudrosti lidstva. Tento přístup je velmi účinný, protože dokáže obsáhnout široké spektrum životních témat a světonázorů klientů.

Velmi účinnou diagnostickou pomůckou je přitom i astrologie. Je totiž mnohem rychlejší než psychologická diagnostika (a minimálně stejně přesná), takže i řešení problémů trvá kratší dobu, a také její symbolika je velice srozumitelná. Tzv. astrokoučink navíc poskytuje k výkladu horoskopu techniky, které nám umožňují lépe zvládnout životní lekce naznačené planetárními konstelacemi a plně využít svých možností.

Život vždy bude nejistý

Takzvaná JISTOTA neexistuje. Čím dříve se s tím smíříme, tím dříve pro nás bude život pochopitelnější. I věštkyně v Delfách mluvily v hádankách. Čínská kniha proměn i-ťing je psána v metaforách. Prorok není věštec, ale ten, který mluví s Bohem, tedy tlumočník, zvěstovatel. Neříká, co bude, ale co a proč by lidé měli či neměli dělat. Také postatou magie nejsou čáry a kouzla, ale pochopení skrytých zákonů, komunikace s vyššími duchovními sférami, s určitými druhy souvislostí, informací a energií, které věda dosud nezná a nejspíš ani nikdy znát nebude. Protože bez tajemství by život ztratil smysl.

srpen 2010

Mgr. Vladimír Halama

Autor poskytuje služby v oblasti transpersonální, integrální a regresní psychoterapie, psychologické astrologie, životního koučinku, fenomenologického výkladu snů, tarotu, aktivní imaginace, osobního rozvoje a pomoci v transformačních a psychospirituálních krizích.

Lyčkovo nám. 481/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel. 777 333 311
v.halama@email.cz
WWW.ZODIAK.CZ