Integrativní terapie

Používám eklekticko - integrativní, celostní terapeutický přístup. Účelově volím různé metody podle typu klienta a situace. Popis postupů přesahuje rámec těchto stránek. V budoucnu zde bude odkaz na jiný speciální web.

Pomáhám klientům nacházet mosty, spojující oba oddělené břehy současné společnosti. Materialismus a spiritualitu, ateismus a náboženství, hmotu a ducha, racionalitu a iracionalitu, skutečnost a neskutečnost, jistotu a nejistotu, levou a pravou mozkovou hemisféru.

 

Příklady témat, která s vámi mohu řešit:

Transpersonální psychologie

Transpersonální psychologii založil v roce 1968 Abraham Maslow spolu se Stanislavem Grofem. Zahrnuje do své sféry zkoumání veškeré existující psychologické jevy včetně těch, které se dříve řadily do parapsychologie, psychotroniky nebo šamanismu.

Metody transpersonální psychologie jsou užitečné v situaci, kdy prožijete událost, která vám nabourá vaše dosavadní představy o povaze světa a života. Mohou to být prorocké sny, neuvěřitelné shody okolností, synchronicity, koincidence, silný milostný vztah, mimořádné zážitky, neobvyklé zkušenosti, změněné stavy vědomí, neočekávané poznání, vnitřní hlasy, intuice, telepatie, alternativní léčebné metody.

Každodenní "normální" život vykolejí, ocitne se v troskách. Vy ale stále vnímáte realitu, ovládáte své vědomí, zvládáte nejnutnější běžnou rutinu. Transpersonální psychologie nazývá tento stav psychospirituální krizí. Její překonání přináší posun na duchovní cestě, přijetí jiného pohledu na život, změnu světonázoru.

Daseinsanalýza 

Psychoterapie vycházející z fenomenologické filosofie Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Není to metoda, ale přístup, převratný způsob myšlení a života. Ze všech směrů je nevíce účinná, osvobozující, ale překvapivá a těžko pochopitelná. Proto jen náznakem:

  • Neznáme podstatu bytí. Byli jsme sem vrženi. Život je bytí k smrti.
  • Zpět k věcem samým. Věci jsou takové, jak se ukazují přímo ze sebe. Přirozený svět.
  • Moderní člověk zapoměl na bytí. Neustále je "něčím", ale neumí jen tak "být".
  • Nesmyslný výkon. Veřejný anonym. Společenská objednávka a schválení.
  • Prolhanost života. Všezařiditelnost. Geometrické myšlení.
  • Je třeba znovu se naučit umět nic nedělat, chtít nich nechtít.
  • Žít v rovnováze mezi existenciálami, podstatnými záležitostmi života.
  • Lehká, projasněná, veselá, uvolněná ponechavost. Nechat být.

 

Náboženství, religiozita, spiritualita

Moderní sociobiologie říká, že náboženskost je geneticky vrozená. Tvrdí se, že jsme ateistický národ. Není to pravda. Pouze jsme se odklonili od tradičních církví a "věříme jinak".

V co věříte vy? Jste ateista? To ale také věříte. Ve hmotný svět, v neexistenci Boha. I to je vaše "víra". Protože nemáte důkaz.

Nebo věříte ve Vyšší sílu? Kosmickou inteligenci? Universální Moudrost? Přírodu? Vesmírný Systém? A ta vaše Vyšší síla o vás ví? Je hodná? Má vás ráda? A v čem se tedy liší od Boha?

Nebo věříte v Boha? Jaký je váš Bůh? Trestající soudce? Účetní a kontrolor? Despota, vyžadující výkon? Svévolný a náladový? Démonický? Asketický strážce morálky? Nebo je váš Bůh milosrdný, chápající, odpouštějící, laskavý? Co je církev? Co je sekta?

Hagioterapie je využití biblických příběhů při sebepoznání, hledání odpovědí na životní otázky. Tuto metodu u nás rozvinul Prokop Remeš. Bible je nejdůležitější kniha celé euroamerické civilizace. Soupis lidské moudrosti a zkušenosti od počátku věků, nejgeniálnější a nejúplnější učebnice o člověku, jaká kdy byla napsána.

Výklad snů

Mnoho lidí mívá prorocké, prognostické sny. Zdá se jim o věcech, které se pak skutečně stanou. Ví to i moderní psychologie a filosofie.

Ve snech se nám ukazují naše možnosti, na které si v bdělém stavu nedovolíme myslet, nebo na ně prostě nemáme čas. Říká se: "to je můj sen, o tom sním, splnit si sen, to by mě ani ve snu nenapadlo".

Ve spánku je vypnutá naše racionalita, filtr, přes který vidíme svět. Spící mysl je svobodná. Ve snech se zjevují skutečná pozadí situací, odkryté pravdy, možná řešení, která ve dne nevnímáme. Většina umělců i vědců přišla na své převratné nápady právě ve snu nebo v hladině alfa, v uvolněném stavu mezi spánkem a bděním.

Používám fenomenologicko-hermeneutický výklad snů. Spolu s klientem hledáme význam snových obrazů pro jeho život. Klient se sám snaží pochopit, o jakých tématech sen vypovídá, co naznačuje. Důležitý je celkový pocit ze snu, nálada, emoce, uvolněnost či stísněnost. Tento způsob výkladu se liší od klasického symbolického či "snářového" přístupu, kdy snové obrazy mají předem daný všeobecně platný význam.

Pomocí aktivní imaginace, řízeného "bdělého snění", si můžeme sen přerušený probuzením nechat "dozdát". Často se dozvíme chybějící překvapivý konec.

Výklad tarotu

Tarotové karty v sobě nesou unikátní, fascinující symboliku životní cesty, témata a emoce všech možných situací, do kterých se člověk dostává.

Tarot vykládám moderním koučovacím způsobem. Klient si za mé podpory a vedení sám hledá v kartách odpovědi na svou životní situaci, přičemž oba dva víme, že karty, na které se díváme, nepadly náhodou. 

Používám několik tarotových sad. Volí si je klient podle toho, které obrazy jej přitahují a povzbuzují jeho fantazii.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (regresní terapie)

Princip abreakce je v psychologii známý a využívaný už dlouho. Klient se pod vedením terapeuta, auditora, vrací v myšlenkách zpět ke stále citlivým traumatům, které se kdysi zapsaly do paměťových stop ve stresu, v šoku, ve stavu zúženého vědomí (engram).

Několikerým opakovaným průchodem vzpomínanou situací si klient vytvoří korektivní událost. Do paměťových stop jsou vloženy nové zápisy, tvořící opravný komentář k původnímu traumatu.

Minulé bolestné situace ztrácejí znovuprožitím, vytvořením korektivní události a nových paměťových zápisů svou sílu (abreakce). Jsou nově zahrnuty do systému životních zkušeností již bez původních negativních emocí.

Klasická regresní terapie je spojována s principem reinkarnace. V praxi je ale jedno, jestli vybavované zážitky pocházejí z tohoto nebo z minulých životů, systém je stejný.