Partnerský horoskop - synastrie

Vztah dvou osob se zkoumá vzájemným porovnáním jejich horoskopů, položením jejich radixů "na sebe". Můžeme sledovat, v jakých oblastech jsou oba pro sebe užiteční, kde jsou jejich společné silné a slabé stránky, v čem si rozumějí či nerozumějí, kde mohou vznikat konflikty a jak je řešit.

Dá se posoudit vzájemná kompatibilita, slučitelnost dvou lidí, povaha vztahu. Nelze ale přímo říci, zda určitý partner je pro vás vhodný či nevhodný.

Dramatický, nesouladný, "italský" vztah plný nezvládaných emocí a hádek nás může mnohé naučit, zatímco splynutí duší, božský sňatek, "hieros gamos", dostáváme až za odměnu poté, co jsme poznali pravou podstatu bezpodmínečné, nevlastnící lásky jako starosti o dobro druhého.

Partnerský horoskop - synastrie - se většinou používá pro vztah muže a ženy, se zaměřením na oblast milostných vztahů, sexu, manželství. Lze ale sledovat spojení jakýchkoliv dvou lidí, gayů, lesbiček, ale i rodičů a dětí, sourozenců, kolegů v práci, nadřízeného a podřízeného atd.

Kompozitní horoskop

Dalším typem partnerského horoskopu je kompozitní horoskop, který vzniká "zprůměrováním, smícháním" horoskopů. Prvky kompozitu se nacházejí ve středu pozic prvků horoskopů obou partnerů. 

Kompozitní horoskop se používá pro zkoumání již existujících vztahů. Co znamenají jako "instituce", jaký je jejich charakter, účel, co přinesou či nepřinesou, jak se jeví navenek, směrem ven, do společnosti, k druhým.

Objednat horoskop - napište nám

Zpět na nabídku služeb