Nativní horoskop - radix

Postavení planet a vesmírných bodů v okamžiku narození člověka ukazuje s udivující přesností jeho životní vzorec, souhrn vlastností, předpokladů, úkolů, životních lekcí, směru rozvoje.

O tom, že lidé nepřicházejí na svět jako "nepopsané tabule", že určité rysy jsou nám vrozeny a že se každý v průběhu života mění a vyvíjí, hovoří i moderní biodromální psychologie.

Abychom nalezli naši správnou životní cestu, musíme nejprve poznat sami sebe. Kdo jsme, proč jsme tady, odkud a kam jdeme. K tomu slouží právě nativní horoskop - radix, jako základní prvek astrologického poradenství.

Horoskop neříká, jak přesně bude náš život probíhat. Každý máme svou vlastní svobodu a možnosti. Horoskop je pouze mapa, podle které můžeme jít. Pokud chceme.

Žádat odpovědi typu "jak to bude, jak to dopadne, mám to udělat..." je zbavování se vlastní odpovědnosti a přenášení rozhodování o svém životě na někoho jiného. Tzv. "jistotu" dává pouze pokleslé věštectví. Tradiční divinace vám poskytuje inspiraci, náhled na situaci, pochopení, směr.

Dětský nativní horoskop - radix

Dětský nativní horoskop - radix - pomáhá hledání toho nejlepšího přístupu k vašemu dítěti, při výchově, podpoře talentu.

Znalost přirozených dispozic vašeho dítěte vám umožní lépe rozvíjet jeho silné stránky, tvořivost, třeba volbou vhodých her, hraček, pohybu, hudby, výtvarných či technických prostředků.

Nárys životní cesty dítěte je ale také užitečný při zvládání případných vývojových a školních potíží. Moderní psychologie říká, že např. lehké mozkové dysfunkce nejsou ve většině případů způsobeny organickými příčinami, ale nesouladem a napětím ve vztazích v okolí dítěte, v rodině.

Objednat horoskop - napište nám

Zpět na nabídku služeb