AstroKoučink

AstroKoučink je kombinace astrologie a koučinku. Tato nejmodernější forma vztahu astrologa a klienta běžná v USA a západní Evropě se nyní dostává i k nám. Umožňuje vám lépe pochopit horoskop, ujasnit si vaší situaci, přání, možnosti a kroky, vedoucí k dosažení cílů. Mohu vám AstroKoučink nabídnout, protože mám vzdělání a praxi v astrologii i v koučinku.

Co je to koučink?

Koučink je moderní přístup k osobnímu rozvoji, způsob myšlení, komunikace, bytí. Obsahuje v sobě principy různých směrů humanistické a transpersonální psychologie.

Vztah kouče a klienta vychází z předpokladu, že nejlepším odborníkem na svůj život je každý sám sobě. Koučovací přístup je nedirektivní, nedává rady. Pomocí silných, otevřených otázek pomáhá lidem uvolnit jejich skrytý potenciál, překonat vnitřní bariéry, nalézt vlastní řešení problémů, svou jedinečnou cestu k cíli.

Jak probíhá astrokoučinkové sezení?

V první části rozhovoru se spolu s klientem díváme klasickým způsobem na horoskop. V druhé části přecházíme do koučovacího rozhovoru. Klient odpovídá na otázky. Při hledání vlastních odpovědí lépe procítí symboliku jednotlivých konstelací a sám si stanoví praktické, konkrétní kroky pro své další každodenní konání.

Příklady koučovacích otázek

 • Jak chápete význam této konstelace? Jak se projevuje ve vašem životě?
 • Co znamená pro váš život? Co vám říká? Jak ji konkrétně vnímáte, prožíváte v životě?
 • Jaký máte cíl? Co chcete? Po čem toužíte? O co usilujete? Kde jste? Kdo jste?
 • Jak by měl váš život vypadat za rok? Za tři roky? Za deset let?
 • Přeneste se v čase o rok, o tři roky dopředu. Co se tam děje? Co vidíte? Vnímáte?
 • Jaká je skutečnost? Jaké máte možnosti? Co máte pod kontrolou? Co neovládáte?
 • Co vám brání? Jaké máte bariéry? Co byste dělal/a, kdyby překážka náhle zmizela?
 • Co byste dělal/a, kdybyste měl/a všechny potřebné prostředky, peníze?
 • Co se změní, když to uděláte - nebo neuděláte? Jak poznáte, že jste dosáhl/a cíle?
 • Kým budete? Co vám to přinese? Co ztratíte?
 • Jak to ovlivní ostatní lidi ve vašem okolí? Jak se na to dívají vaši blízcí, přátelé, kolegové?
 • Jaký bude váš první malý krok? Jak se k tomu zavážete? Atd.

Objednat službu - napište nám

Zpět na nabídku služeb