AstroBusiness

Finanční a ekonomická astrologie zkoumá vhodný čas v otázkách podnikání. V současnosti prožívá celosvětový rozvoj, protože matematické a statistické metody se ukazují jako nedostatečné. Probíhající krize ukázala nestabilitu hospodářských systémů a teorií. Nikdo na světě neví, kam se trhy pohnou. Předpovědi analytiků se často liší od skutečnosti.

Odborníci se odklánějí od principu racionálního spotřebitele (homo economicus) a znovu začínají chápat ekonomiku jako iracionální záležitost, jako součást života lidí, jejich psychiky, přání, tužeb, ale i zmatků a stresu.

V této situaci přicházejí ke slovu heuristiky (z řec. heuréka, objevil jsem), metody, které umožňují nalézt rychlé, přibližně správné řešení neobvyklým, intuitivním způsobem.

Manažeři, podnikatelé i politici často využívají astrologické metody, ale činí tak diskrétně, inkognito, nesvěřují se s tím na veřejnosti. Je to způsobeno přetrvávajícím materialistickým myšlením ve firemní sféře, ale i ochranou obchodního tajemství v případě, kdy jim nauky dávné moudrosti lidstva skutečně pomáhají v orientaci a při správném rozhodování.

Ekonomické astrologii se u nás věnuje málo astrologů, protože pro zodpovědné predikce je nutná znalost světa obchodu. Já mám díky 16-leté praxi ředitele zahraničně obchodní společnosti dostatek manažerských zkušeností, takže mohu s podnikateli mluvit jejich jazykem a dobře rozumět jejich myšlení a problémům.

 

Příklady možných témat k využití astrologického poradenství ve firmách

 • Osobní vlastnosti a předpoklady uchazečů o zaměstnání.
 • Vhodnost pracovníků pro konkrétní pozice, nadání, talent, zvláštní schopnosti.
 • Kompatibilita spolupracovníků, složení pracovních týmů, kolegové, nadřízení, podřízení.
 • Vztahy se společníky, obchodními partnery, franchisanty, dodavateli, zákazníky.
 • Vztahy na pracovišti, motivace zaměstnanců, rozvoj osobnosti, kariérové poradenství.
 • Současná a budoucí situace firmy, rozbor, co je vhodné, co ne, prognóza vývoje.
 • Vize a mise firmy, vzestup a pokles trhů, vhodný obor činnosti, SWOT analýza.
 • Stanovení vhodného času pro zahájení činnosti, otevření pobočky, reorganizaci firmy.
 • Vhodný čas obchodních jednání, uzavírání smluv, vztahy s konkurencí.
 • Marketing, reklama, public relations.
 • Budování distribučních sítí, expanze, mezinárodní aktivity, export - import.
 • Finanční stabilita, zisk, vhodnost investic, projektů, nákupů, partnerství, fúzí, akvizic.
 • Finanční a kapitálové trhy, komoditní burza, trading, akcie, Forex, reality.
 • Etika v podnikání, trojí odpovědnost firmy, firemní kultura, hodnoty.
 • Řešení krizí, mimořádných situací, změn, inovací, rozvoj kreativity.
 • Odpovědi na všeobecné otázky typu mám, nemám.

Objednat horoskop - napište nám

Zpět na nabídku služeb